00/ The Challenge

SmartStart, het erkende ondernemersloket van Partena Professional, werkte in 2016 nog grotendeels offline. Om starters en (beginnende) zelfstandigen in de toekomst even klantgericht te kunnen begeleiden, zouden ze ook een online luik moeten uitbouwen. Ze klopten aan bij Lobkey Monster voor de strategische begeleiding en online vertaling van dit complex huzarenwerk.

Via SmartStart Online brengen ondernemers de wettelijke administratie voor hun zaak zelf snel en veilig in orde. Of ze nu een eigen bedrijf willen starten of een administratieve verandering registreren. Via het online loket kan het snel, veilig en 24/7.

  • Strategie
  • Informatie architectuur (ia)
  • user experience (UX)
  • Webdesign

01/ Strategy

De online beleving van SmartStart beperkte zich voor de aftrap van dit traject voornamelijk tot het downloaden van enkele A4’tjes. We startten dus vrijwel from scratch bij het vertalen van de offline loketfunctionaliteiten in een online user experience.

Om die flow in goede banen te leiden, organiseerden we drie maanden lang een wekelijkse workshopsessie van een halve dag, in nauwe samenwerking met alle departementshoofden van Partena. Daarin zoomden we telkens in op een ander deel van de customer journey, met alle bijhorende vragen, extra’s en uitzonderingen. Dit deden we tot we alle mogelijke scenario’s in kaart hadden gebracht, in een complex user flow diagram van meer dan 200 schermen. Wireframing to the max!

02/ Identity

Daarna zorgden we voor een duidelijke, gebruikersgerichte beeldtaal, volledig in lijn met de bestaande Partena Professional identiteit. (nog te verfijnen) Aangevuld met functioneel design op maat van de verschillende flows en functionaliteiten. Uiteraard ook in lijn met de huisstijl van Partena Professional.

03/ Essentials

Ons team nam de opbouw, het design en de slicing van alle schermen op zich. Door het gebruik van een duidelijke informatiestructuur, heldere iconen en design, namen we de gebruiker ook visueel bij de hand, in de complexe materie van het ondernemen. We Are 4C – de vaste partner van Partena Professional – zorgde voor technische ondersteuning tijdens het proces en integreerde de finaal ontwikkelde online modules in Salesforce, het overkoepelende CRM-systeem.